Read more »
Ericpol is now part of Ericsson

Szansa na realizację postulatu Ericpola

15 maja 2012

Postulat firmy Ericpol dotyczący przeznaczenia części podatku CIT na badania naukowe ma szanse na realizację. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 14 maja 2012 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przedstawiła projekt umożliwienia przedsiębiorcom przekazywania 1% podatku CIT na cele naukowe.

Pomysł przeznaczenia podatku CIT na badania naukowe zrodził się w Ericpol z potrzeby zwiększenia innowacyjności gospodarki – zarówno polskiej, jak i europejskiej. Został przedstawiony we wrześniu ubiegłego roku przez Prezesa firmy Ericpol – Jana Smelę, podczas Międzysektorowego Szczytu Badań i Innowacji (European Intersectoral Summit on Research and Innovation 2011) organizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Atomium Culture. Permanent Platform of Atomium Culture jest platformą łączącą media, biznes i polityków w celu zwiększenia przepływu wiedzy między granicami i społeczeństwami. Wzięli w nim udział Michelangelo Baracchi Bonvicini, prezes Atomium Culture, minister Barbara Kudrycka, przedstawiciele uczelni wyższych, prasy i biznesu, w tym Prezes firmy Ericpol – Jan Smela.

Podczas debaty zatytułowanej Fit for Fighting: Europe and its Grand Challenges Jan Smela wygłosił swój referat: ‘Why Lisbon faces bankruptcy while Beijing lends money?’. Zawarł w nim postulat przeznaczania 5% z 19% podatku CIT płaconego przez przedsiębiorców na projekty wybrane przez podmioty gospodarcze, a pochodzące z listy projektów zaproponowanych przez jednostki naukowo-badawcze. Przy tak przyjętych założeniach ok. 40% środków na naukę zostałoby rozdysponowanych w nowy sposób. Pozostałe 60% rozdzielane w dotychczasowy sposób zapewniłoby m.in. fundusze na finansowanie badań podstawowych, które mają kluczowe znaczenie dla nauki, ale nie mają nie mają i nie mogą mieć bezpośredniego przełożenia na rozwój gospodarki.

Nowy sposób finansowania skłoniłby biznes i jednostki naukowo-badawcze do współpracy. Biznes byłby zainteresowany jak najlepszym wykorzystaniem „swoich” pieniędzy, a nauka – ich pozyskaniem. Nie ulegną zmianie wpływy do budżetu, ani koszty wynikające z przyznanych dotacji i subwencji. Jedyne co ulega zmianie, to krąg decydentów. W ten sposób wytworzony zostanie realny popyt na badania naukowe i wzrosłaby konkurencyjność polskiej gospodarki. Inicjatywa 5% – bo tak został nazwany projekt – wywołała ożywioną dyskusję uczestników panelu moderowanego przez Geoffa Mulgana, Doradcę Strategicznego Atomium Culture.

Ericpol ma nadzieję, że pomysł zainicjowany podczas EISRI będzie kontynuowany i przyczyni się do wzmocnienia pozycji nauki i gospodarki polskiej w świecie.

Strona ericpol.pl używa plików cookies, aby spełniać Państwa oczekiwania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej
pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie, ale może również spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu.
Kontynuując przeglądanie strony bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej »