Read more »
Ericpol is now part of Ericsson

Inicjatywa 5%

W roku 2011 w budżecie Państwa przeznaczono ok. 3 mld PLN na dotacje i subwencje naukowe. Stanowi to ok. 12% planowanych wpływów budżetowych z podatku CIT (od osób prawnych, planowano 24,8 mld PLN). Przyjęty model finansowania poprzez dotacje i subwencje przydzielane w drodze konkursów ofert lub decyzjami administracyjnymi nie jest skutecznym wsparciem dla biznesu i nie wpływa na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

  • Inicjatywa 5% – pomysł na finansowanie badań naukowych

Ericpol proponuje wprowadzenie realnej współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a jednostkami naukowymi. Polega ona na umożliwieniu decydowania o sposobie przeznaczenia pieniędzy na badania naukowe podmiotom gospodarczym poprzez kierowanie części (5%) płaconego podatku CIT na projekty wybrane przez podmioty gospodarcze, a pochodzące z listy projektów zaproponowanych przez jednostki naukowo-badawcze. Przy tak przyjętych założeniach ok. 40% środków na naukę zostanie rozdysponowane w nowy sposób. Pozostałe 60% rozdzielane w dotychczasowy sposób zapewni m.in. fundusze na finansowanie badań podstawowych, które nie mają i nie mogą mieć bezpośredniego przełożenia na rozwój gospodarki.

Nowy sposób finansowania skłoni biznes i jednostki naukowo-badawcze do współpracy. Biznes będzie zainteresowany jak najlepszym wykorzystaniem „swoich” pieniędzy, a nauka – ich pozyskaniem. Nie ulegną zmianie wpływy do budżetu, ani koszty wynikające z przyznanych dotacji i subwencji. Jedyne co ulega zmianie, to krąg decydentów.  W ten sposób wytworzony zostanie realny popyt na badania naukowe. Jeżeli model się sprawdzi w działaniu, wówczas można stopniowo zwiększać procent podatku CIT, którym przedsiębiorcy będą mogli wspierać bezpośrednio badania naukowe i – w zależności od sytuacji budżetowej – zwiększać dotacje i subwencje dla nauki albo tylko zmieniać proporcje pomiędzy badaniami wybieranymi przez biznes, a badaniami wybieranymi w drodze konkursów wewnątrz środowisk naukowych.

Strona ericpol.pl używa plików cookies, aby spełniać Państwa oczekiwania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej
pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie, ale może również spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu.
Kontynuując przeglądanie strony bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej »