Read more »
Ericpol is now part of Ericsson

Ericpol nagrodził matematyków

12 września 2011

Dr Łukasz Pańkowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu został laureatem III edycji Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha. Uroczystość wręczenia nagrody głównej oraz wyróżnień odbyła się 12 września w Auli A Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podczas ceremonii otwarcia Izraelsko-Polskiego Zjazdu Matematycznego.

Nagrodzona praca dr Łukasza Pańkowskiego o tytule „Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kaczorowskiego. Oprócz nagrody głównej Jury przyznało cztery wyróżnienia:

  • Łukasz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, wydział Matematyki i Informatyki)
  • Olena Naboka (National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”, Department of Higher Mathematics)
  • Tomasz Piasecki (Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyczny)
  • Marcin Sabok (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny)

Do konkursu zgłoszono 14 rozpraw z Polski, Czech, Estonii, Norwegii, Szwecji oraz Ukrainy.  – Nadesłane prace reprezentowały wiele dziedzin matematyki, jak teoria liczb, analiza funkcjonalna, teoria mnogości, równania różniczkowe, analiza zespolona, geometria różniczkowa – podsumował prof. Zbigniew Błocki, członek tegorocznego Jury.   Zwycięska rozprawa dr Łukasza Pańkowskiego miała związek z największym nierozwiązanym problemem matematycznym, tj. Hipotezą Riemanna. Uogólnił w niej m.in. rezultaty Voronina oraz Kaczorowskiego i Kulasa o tzw. uniwersalności funkcji L. Główny wynik pracy został opublikowany w jednym z czołowych czasopism z teorii liczb „Acta Arithmetica”.

Nagrodę oraz cztery wyróżnienia dla wybitnych doktorów nauk matematycznych wręczył Marek Gajowniczek, Wiceprezes Ericpol Telecom. – Wbrew powszechnej opinii matematyka bynajmniej nie jest hermetyczną i abstrakcyjną dyscypliną. W precyzyjny sposób kreuje i opisuje rzeczywistość, w której żyjemy. Nagroda Banacha to próba docenienia młodych ludzi, których talent i systematyczna praca pomagają budować lepszą rzeczywistość – podkreślił Marek Gajowniczek.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za wybitną rozprawę doktorską została ustanowiona przez firmę Ericpol Telecom – fundatora nagrody oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Stanowi ona wyraz uznania dla matematyki i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie. Inicjatywa ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki. Wartość nagrody wynosi 20 tys. zł i jest jednym z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce.

Strona ericpol.pl używa plików cookies, aby spełniać Państwa oczekiwania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej
pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie, ale może również spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu.
Kontynuując przeglądanie strony bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej »