Read more »
Ericpol is now part of Ericsson

Rozwiązania dostarczane przez dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych

  • nowo wprowadzane (adaptacja rynkowa)

Przypadek biznesowy firmy z branży Automotive (Autoliv SWE):

Dostawca podzespołów motoryzacyjnych potrzebował dostosowania aplikacji telekomunikacyjnej do swoich produktów dostarczanych dużemu koncernowi motoryzacyjnemu. Aplikacja miała zapewniać przesyłanie danych z systemów monitorujących bezpieczeństwo pojazdu.

Projekt został w całości powierzony firmie Ericpol, która przeprowadziła analizę architektury rozwiązania, przygotowała i przetestowała wymaganą funkcjonalność, dostarczając gotowy do użycia produkt.

Nasz klient mógł dostarczyć dużemu odbiorcy wymagane rozwiązanie, bez konieczności budowania własnych kompetencji oraz infrastruktury w nowym obszarze. Dzięki współpracy z Ericpol, radykalnemu skróceniu uległ czas dostarczenia rozwiązania, koszty oraz ryzyko projektu.

  • ustabilizowane (mainstream)

Przypadek biznesowy producenta rozwiązań telekomunikacyjnych (Ericsson NL):

Dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych zamierzał wycofać dotychczasowy serwer aplikacyjny. Przejście na nową platformę wiązało się z koniecznością migracji aplikacji Usług Wartości Dodanych, w oparciu o które operatorzy telekomunikacyjni świadczyli komercyjne usługi.

Firmie Ericpol powierzono przeniesienie (migrację) aplikacji Personal Greeting Service na nową platformę.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej migracji, dotychczasowi użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać z aplikacji uruchomionej na nowej platformie, a dodatkowo usługi PGS mogły być także oferowane nowym klientom.

Powierzenie customizacji firmie Ericpol pozwoliło na odciążenie zespołu R&D dostawcy oraz ograniczenie kosztów operacji.

Przypadek biznesowy dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych (Ericsson SWE):

Międzynarodowy dostawca rozwiązań komunikacyjnych potrzebował uzupełnienia funkcjonalności multimedialnej platformy aplikacyjnej. Ericpol dostarczył rozwiązanie oparte o wymagane przypadki użycia oraz przeprowadził ich weryfikację systemową.

Dzięki współpracy z Ericpol dostawca mógł obniżyć koszty dostarczenia wymaganej przez operatorów telekomunikacyjnych funkcjonalności nie angażując w prace własnego zespołu badawczo-rozwojowego.

  • schyłkowe (end-of-life)

Przypadek biznesowy dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych (Ericsson NL):

Dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych poszukiwał możliwości obniżenia kosztów wsparcia koniecznego do utrzymania ustabilizowanej platformy w środowisku operatora telekomunikacyjnego.

Zadanie przejęcia utrzymania zostało powierzone Ericpol, który odpowiadał m.in. za implementacje poprawek korygujących napotkane podczas eksploatacji błędy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, dostawca rozwiązań mógł ograniczyć koszty niezbędnego wsparcia oraz uniknąć długotrwałego angażowania własnych zasobów we wspieranie nierozwijanej już platformy.

Strona ericpol.pl używa plików cookies, aby spełniać Państwa oczekiwania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej
pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie, ale może również spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu.
Kontynuując przeglądanie strony bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej »